Stanowią podstawowa formę reklamy świetlnej. Mogą być usytuowane na elewacji budynku zarówno płasko na ścianie jak i poprzecznie do niej, co zwiększa ich postrzegalność.