Przy dużych powierzchniach reklamowych, wykonanie reklam świetlnych wymaga zastosowanie specjalnych technologii. Otoki świetlne, stosowane są powszechnie jako attyki zadaszeń niektórych stacji paliw. Elastyczne lico umożliwia wykonanie ciągłej powierzchni ekspozycyjnej na długości kilkudziesięciu metrów. Grafika może być zarówno wyklejana jak i drukowana w pełnym kolorze.