Zarówno w formie niepodświetlonej jak i świetlnej stanowią często spotykany element stacji paliw. Bardzo korzystnie wyglądają przed budynkami firmowymi podnosząc standard zewnętrznej wizualizacji obiektu, co podnosi prestiż firmy.